Eesti Keeles

Tallinna Euroopa Kooli missiooniks on mitmekeelse ja –kultuurilise hariduse tagamine kõikides kooliastmetes.

Tallinna Euroopa Kooli eesmärgid:

 • tagada kõrge kvaliteediga haridus lasteaiast kõrgkooli astumiseni;
 • arendada õpilaste ema- ja võõrkeelte kõrge standard;
 • arendada matemaatilisi ja teaduslikke oskusi kogu kooliaja vältel;
 • julgustada loovust muusikas ja kunstitundides;
 • arendada füüsilist võimekust ja praktiseerida tervislike eluviiside väärtustamist;
 • pakkuda vanema astme õpilastele profesionaalset tuge valikainete ning karjääri/ülikooli valimisel;
 • edendada tolerantsust, koostööd, suhtlemist ja huvi tundmist ümberkaudsete suhtes.

Lisaks:

 • Tallinna Euroopa Kool garanteerib lapsesõbraliku, tervisliku, turvalise ja toetava õpikeskkonna;
 • täielikult renoveeritud koolimajas on tagatud kõik tervise- ja turvanõuded ning hoone on hubane ning kaasaegne;
 • 2016/2017 õppeaastal toimuvad õpingud inglise, saksa, prantsuse, hispaania, itaalia, soome ja eesti keeles;
 • koolil on toimiv raamatukogu, söökla, spordisaal ja mänguväljak;
 • õppeprotsessis kasutatakse innovaatilisi, kõrgtehnonoogilisi õppe- ja õpetamisvahendeid;
 • Tallinna Euroopa Kool lähtub oma töös keskkonnasäästlikest põhimõtetest ja ning edendab iga õpilase keskkonnateadlikku käitumist;
 • koolis on hetkel ligi 190 õpilast ja 65 töötajat 40 eri riigist.  

Tallinna Euroopa Kooli sihtrühmad:

Kool võtab eelkõige vastu:

 • Euroopa Liidu institutsioonides ja agentuurides töötava isiku lapse;
 • Eestis elava ja töötava välismaalase lapse, kelle vähemalt üks vanem töötab välisriigi diplomaatilisel ametikohal ja kelle emakeel / domineeriv keel ei ole eesti keel;
 • Lapse, kes on vähemalt kolm aastat õppinud välisriigi Euroopa Kooli süsteemis või muus rahvusvahelises koolis seetõttu, et tema üks vanematest töötas või töötab, tööandja kirjaliku kinnituse kohaselt, välisriigis;
 • Eestis elava ja töötava välismaalase lapse, kelle emakeel / domineeriv keel on Euroopa Liidu ametlik keel (välja arvatud eesti keel).
 • Vähemalt 0,6-koormusega TEKis töötava isiku lapse, kelle emakeel / domineeriv keel ei ole eesti keel.
Dokumendi nimi Sisu Dokument
Tallinna Euroopa Kooli põhikiri   Üldsätted; kooli pidaja pädevus ja ülesanded; direktori ja kooli nõukogu pädevus ja ülesanded; õppenõukogu;  õppekorralduse alused, õpilaste vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise kord; õpilaste, pedagoogide ja teiste töötajate õigused ja kohustused; õppemaks; kooli tegevuse lõpetamine.

EST

Tallinna Euroopa Kooli vastuvõtu kord Üldsätted; nõutavad dokumendid; kooliastmed ja õpilaste vanus; sihtrühmad; hariduslikud ervajadused; keelesektsioon ja keeleõpe; vastuvõtu- ja tasemetestid; vastuvõtu valikukriteeriumid ja vastuvõtuotsus; õppemaks ja muud tasud.

EST

Õppemaksu soodustuse taotlemise ja määramise kord Õppemaksu soodustuse liigid ja määrad, soodustuse taotlemine, soodustuse määramine ja kohaldamine.

Taotlus

Kooli vastuvõtukord
Vastuvõtu avalduse esitamiseks palun klikkige siia.
Avaldus koolist väljaarvamiseks Küsimuste korral palun võtke meiega ühendust e-posti või telefoni teel:
E-post: info@est.edu.ee | Telefon: +372 735 0550 | Aadress: Keevise 2, 11415 Tallinn, Eesti